CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Our new

Our News

Theo thông tư mới từ bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông thôn Việt Nam, kể từ ngày 15/07/2016 sẽ hạn chế việc sử dụng các chất kháng sinh trong sản xuất TĂCN, và sẽ cấm sử dụng các chất kháng sinh hoàn toàn kể từ 2018 trở đi

Để thay thế, Nanochem xin giới thiệu đến Quý khách hàng các sản phẩm thay thế sau:

-        Andcid 1: Hỗn hợp của axit hữu cơ và vô cơ, bao gồm: lactic, citric, acetic, formic, propionic với chuỗi các axit béo (lauric và miristic) và muối butyrate.

-        Andcid Perfect: Muối butyrate, axit formic và FOS

-        Essentiacid G: Kết hợp 5 axit hữu cơ: formic, citric, propionic, và acetic, với tinh dầu thiên nhiên thiết yếu.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực triếp với chúng tôi!