CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Vitamins & khoán

Nanochem hiện đang phân phối các vitamin; khoán & các chất dinh dưỡng bao gồm cả dạng đơn và dạng hổn hợp (premix) sau bổ sung vào trong các sản phẩm thực phẩm:

Vitamin:

 • Vitamin A 
 • Vitamin B
 • Vitamin C 
 • Vitamin D 
 • Vitamin E
 • Vitamin H 
 • Vitamin K

Khoán:

 • Muối Canxi
 • Muối Đồng
 • MuốiI ốt
 • Muối Ma nhê
 • MuốiMan gan
 • MuốiKali 
 • Muối Phosphate
 • Muối Natri
 • Muối Kẽm 

Dinh dưỡng bổ sung:

 • DHA 
 • Omega 3
 • Omega 6
 • Omega 9
 • Collagen
 • Spirulina
 • Fucoidan
 • ............

Xin vui lòng bấm vào mỗi sản phẩm hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!