CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Enzyme & Nấm men

 Nanochem hiện đang cung cấp các loại enzymes sau đây cho lỉnh vực sản xuất bia và đồ uống có cồn:

Chu trình sản xuất

Loại Enzymes

Hoạt tính enzymes

Ứng dụng

Bồn nấu malt

Enzymes from barley are released during the mashing stage of beer production.

They degrade starch and proteins to produce simple sugar, amino acids and peptides that are used by yeast for fermentation.

 

Industrially produced barley enzymes

Sử dụng rộng rãi trong quy trình sản xuất bia để thay thế cho các enzym tự nhiên được tìm thấy có trong lúa mạch.

 

α-Amylase

Thủy phân tinh bột.

Hổ trợ hóa lỏng.

Giảm độ nhớt

β-glucanase

Thủy phân glucan

Hổ trợ quá trình lọc bia

Amyloglucosidase

Giúp tăng hàm lượng glucose.

Tăng tỷ lệ % đường được lên men ở “light” beer.

Debranching enzyme

Thủy phân liên kết α-1,6của tinh bột.

Đảm bảo quá trình lên men tối đa của khối dịch nghiền.

Giai đoạn nghiền dịch malt

Proteases

Giúp tăng protein hòa tan, và amino- nitrogen tự do (FAN).

Cải thiện Malt Cải thiện tốc độ tăng trưởng của nấm men.

β-glucanase

Thủy phân glucans.

Improve wort separation.

Pentosanase/xylanase

Thủy phân pentosans của malt, barley, lúa mì.

Improve extraction and beer filtration.

Fungal α-amylase

Tăng hàm lượng maltose và glucose.

Increase % fermentable sugar in “light” beer.

Giai đoạn lên men

β-glucanase

Thủy phân glucans

Reduce viscosity and aid filtration.

α-acetolactate- decarboxylase (ALDC)

Chuyển hóa trực tiếp α-acetolactate thành acetoin.

Decrease fermentation time by avoiding formation of diacetyl.

Bể điều hòa

Protease

Biến đổi hợp chất protein-polyphenolic.

Reduce the chill haze formed in beer.

 Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!