CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Chất ổn định & tạo cấu trúc

Nanochem hiện đang cung cấp các chất ổn định và làm dầy sau cho lĩnh vực chế biến thịt & sản xuất đồ hộp:

  • Alginate
  • Arabic Gum
  • Carrageenan
  • Guar Gum
  • Xanthan Gum
  • Tara Gum

Xin vui lòng bấm vào mỗi sản phẩm hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!