CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Chất Độn & chất kết dính

Nanochem hiện đang phân phối khoán chất dùng làm chất độn, chất kết dính trong sản xuất phân bón:

  • Bột đất sét (Bentonite - xuất xứ Ấn Độ)
  • Cao Lanh (Kaoline - xuất xứ Malaysia)
  • Zeolite (Zeolite - xuất xứ Ấn Độ)

Zeolite PowderBentonite powder