CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Chất bảo quản

Một số các chất bảo quản phổ biến được sử dụng trong chế biến thực phẩm bao gồm:

  • Acid Sorbic 
  • Acid Benzoic
  • Calcium Propionate
  • Sodium Citric 
  • Sulfites 
  • Disodium EDTA.
  • Vitamin C và Vitamin E trong một số trường hợp cũng được sữ dụng như những chất bảo quản trong thực phẩm.

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!