CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Chất axít

Giúp cân bằng vị cho các sản phẩm kẹo, các sản phẩm mứt trái cây dùng trong nhân bánh nướng. Chúng cũng được sử dụng để làm giảm độ pH của sản phẩm, giúp cho pH của các chất ổn định, chất làm dầy đạt đến điểm tối ưu (pectin).

Các hợp chất axít thường được sử dụng trong ngành bánh kẹo như:

  • Acid Citri
  • Acid lactic
  • Acid malic

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!