CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Giờ làm việc

Thứ hai đến thứ sáu:

  • Sáng: 80:00 - 12:00
  • Chiều: 13:00 - 17:00

Thứ Bảy:

  • Sáng: 80:00 - 12:00
  • Chiều: nghỉ