CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Xà phòng & giặt tẩy

Chất tẩy rữa là một chất hoạt động bề mặt, hay hổn hợp của một số chất hoạt động bề mặt với đặc tính làm sạch khi pha loãng trong nước hoặc dung dịch. Các hợp chất này thường là các chất alkylbenzenesulfonates, tương tự như xà phòng được hòa tan trong nước cứng, bởi vì các sulfonate phân cực ít có khả năng kết hợp với calcium và các ion khác hơn carboxyl phân cực. 
Các sản phẩm được phân phối bởi Nanochem: 
  • Lauric (C12)
  • SLES 70%
  • Stearic Acid
  • Palmitic (C16)
  • Caustic soda flakes / pearls
  • Carboxyl Methyl Cellulose (CMC)
  • Enzymes (Amylase, Cellulase, Mannanase, Multienzymes, Protease)

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

<< Back