CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Thiết bị phòng thí nghiệm

Là đại diện của Fried  Electric - Israel, Nanochem hiện cung cấp các thiết bị sau cho phòng thí nghiệm

  • Bếp từ
  • Bếp điện 
  • Khuấy từ
  • Bể gia nhiệt
  • Bộ gia nhiệt
  • Màng gia nhiệt

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!

 

 

<< Back