CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

NANOCHEM hiện đang đại diện cho Neelam Aqua & Speciality Chem - Ấn Độ; để phân phối các chất phụ gia, chất hấp phụ cho lĩnh vực sản xuất phân bón, bao gồm: 

  • Chất hổ trợ se hạt DAP; NPK 
  • Chất chống vón DAP; NPK & UREA
  • Chất tạo màu DAP; NPK & UREA
  • Chất làm chậm tan Urê 
  • Chất hấp phụ Ammoniac, H2S...
  • Bột đất sét / Bentonite / Cao lanh/ Zeolite 
  • Dầu hạt Neem & Bánh dầu hạt Neem

 Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

NPK factory

 

 

<< Back