CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Gia Cầm

Nanochem hiện đang làm đại diện cho Beijing Challenge Bio-Techology Co., Ltd để cung cấp các sản phẩm Enzymes và Probiotics tại Việt Nam, bao gồm:

Enzymes dạng đơn:

Loại enzyme Hoạt tính enzymes Ngoại quan Công dụng
 Phytase dạng bột  1,000U/g - 2,000U/g  Dạng hạt màu trắng hoặc vàng nhạt  Giúp cải thiện tiêu hóa, và tăng khả năng hấp thụ phospho.
 Phytase dạng hạt  5,000U/g - 10,000U/g  Dạng hạt màu vàng  Giúp cải thiện tiêu hóa, và tăng khả năng hấp thụ phospho.
 Phytase dạng lỏng  5,000U/g - 250,000U/g  Dạng hạt màu trắng hoặc vàng nhạt   Giúp cải thiện tiêu hóa, và tăng khả năng hấp thụ phospho.
 α- Amylase  5,000U/g - 50,000U/g  Dạng lỏng màu vàng nhạt hoặc nâu  Giúp cải thiện tiêu hóa, và tăng khả năng hấp thụ phospho.
 α-galactosidase  5,000U/g - 10,000U/g  Dạng hạt màu trắng hoặc vàng nhạt  Giúp cải thiện tiêu hóa, và tăng khả năng hấp thụ phospho.
 β-Glucanase  1,000U/g - 3,000U/g  Dạng hạt màu trắng hoặc vàng nhạt  Giúp cải thiện chuyển hóa thức ăn, giảm tiêu chảy trên vật nuôi.
 β-Glucan MOS  10,000U/g - 50,000U/g  Dạng hạt màu trắng hoặc vàng nhạt  Giúp chuyển hóa glucan, tăng khả năng chuyển hóa thức ăn.
 β-mannanase      
 Acid protease      
 Acid protease      
 Neutral protease      
 Cellulase      
 Glucose Oxidase      

 Pectinase

     
 Xylanase      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enzyme dạng hổn hợp

<< Back