CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Enzymes & Probiotic

Nanochem hiện đang làm đại diện cho Beijing Challenge Bio-Techology Co., Ltd để cung cấp các sản phẩm Enzymes và Probiotics tại Việt Nam, bao gồm:

Enzymes dạng đơn:

Loại enzyme Hoạt tính enzymes Ngoại quan Công dụng
 Aquatic Phytase  1,000U/g - 2,000U/g  Dạng hạt màu trắng hoặc vàng nhạt  Giúp cải thiện tiêu hóa, và tăng khả năng hấp thụ phospho.
 Coated Phytase  5,000U/g - 10,000U/g  Dạng hạt màu vàng  Giúp cải thiện tiêu hóa, và tăng khả năng hấp thụ phospho.
 Granular Phytase  5,000U/g - 250,000U/g  Dạng hạt màu trắng hoặc vàng nhạt   Giúp cải thiện tiêu hóa, và tăng khả năng hấp thụ phospho.
 Liquid Phytase  5,000U/g - 50,000U/g  Dạng lỏng màu vàng nhạt hoặc nâu  Giúp cải thiện tiêu hóa, và tăng khả năng hấp thụ phospho.
 Natural Thermosatble Phytase  5,000U/g - 10,000U/g  Dạng hạt màu trắng hoặc vàng nhạt  Giúp cải thiện tiêu hóa, và tăng khả năng hấp thụ phospho.
 Alpha - Galactosidase  1,000U/g - 3,000U/g  Dạng hạt màu trắng hoặc vàng nhạt  Giúp cải thiện chuyển hóa thức ăn, giảm tiêu chảy trên vật nuôi.
 Beta - Glucanase  10,000U/g - 50,000U/g  Dạng hạt màu trắng hoặc vàng nhạt  Giúp chuyển hóa glucan, tăng khả năng chuyển hóa thức ăn.
 Beta - Mannanase      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enzyme dạng hổn hợp

<< Back