CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

BỘ PHẬN MÁY MÓC & THIẾT BỊ

Bộ phận máy móc & thiết bị của Nanochem, chúng tôi hiện đang làm đại diện cho nhiều hãng sản xuất máy móc, thiết bị nổi tiếng trên khắp thế giới, tập trung cho các lĩnh vực sau:

  • Thiết bị đóng gói
  • Keo dán nhãn chai
  • Thiết bị phòng thí nghiệm
  • Công nghệ sản xuất thực phẩm

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi!

<< Back